Predavanja u osnovnim i srednjim školama

Tokom decembra i januara održana je promocija projekta “Uticaj lokalnog folklora i kulturnog nasleđa na odnos čoveka prema šumskoj kornjači (Testudo hermanni) u Srbiji” i Rufford fondacije u osnovnim i srednjim školama u Nišu. Prezentaciju su radili studenti sa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i članovi Biološkog društva „Dr Sava Petrović. Ovom prilikom zahvaljujemo se svim školama na saradnji. Galerija

Predavanje u Naučnom klubu u Nišu

U okviru saradnje Centra za promociju nauke i Regionalnog centra, u prostorijama Naučnog kluba je realizovan projekat pod nazivom ”Aktuelni problemi i savremena metodologija naučnih istraživanja u biologiji”, autora prof. Dr. Tatjane Mihajilov-Krstev. Projekat je obuhvatio predavanja na različite teme, a jedno od predavanja bilo je i “Uticaj narodnih verovanja na izlovljavanje šumske kornjače”. Učenici niških gimnazija imali su priliku da čuju predavanje o biologiji i ekologiji šumske kornjače, faktorima…

Terenska istraživanja – JUL 2016

Druga faza terenskih aktivnosti je završena. Tokom jula meseca istraživači su na četiri lokaliteta u Srbiji sproveli sedmodnevna istraživanja na populacijama šumske kornjače. Donji Milanovac Kladovo Pašina česma, Leskovac Kunovica, Niš  

Predavanje na Crnom Vrhu, Stara planina

Osnovne informacije o biologiji šumske kornjače, faktorima ugrožavanja u Srbiji i narodnim verovanjima kao faktorima ugrožavanja mogli su da čuju studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, na terenskoj ekskurziji održanoj na Crnom vrhu, na Staroj planini.

Terenska istraživanja – MAJ 2016

Prva faza terenskih aktivnosti je završena. Ovom fazom obuhvaćen je pik aktivnosti šumskih kornjača u maju mesecu i prikupljeni su podaci o populacijama sa unapred definisanih lokaliteta. Donji Milanovac Kladovo Pašina Česma, Leskovac Kunovica, Niš

Nova brošura o šumskoj kornjači

Iz štampe je izašla nova brošura o šumskoj kornjači. Saznajte gde možete sresti šumske kornjače i kada, da li su bezbedne ili im preti opasnost i koje to naše aktivnosti ugrožavaju ovu vrstu. Pored toga što je šumska kornjača zaštićena vrsta prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (“Sl. Glasnik RS”, br. 47/2011) i zabranjeno je ugrožavanje ove vrste i njenih…

Najava projektnih aktivnosti

U okviru prve faze realizacije projekta u januaru mesecu članovi projektnog tima održali su promociju projekta i najavu predstojećih aktivnosti. Posetioci su imali prilike da čuju nešto više o Raford fondaciji i planiranim projektnim aktivnostima nakon čega su usledile prijave volontera. Promocija je održana na četiri Univerziteta u Srbiji uz podršku nevladinih organizacija i studentskih udruženja. Promocija na Univerzitetu u Novom Sadu Promocija na Univerzitetu u Beogradu Obilazak botaničke bašte...