Nova brošura o šumskoj kornjači

trolisnicaIz štampe je izašla nova brošura o šumskoj kornjači. Saznajte gde možete sresti šumske kornjače i kada, da li su bezbedne ili im preti opasnost i koje to naše aktivnosti ugrožavaju ovu vrstu.

Pored toga što je šumska kornjača zaštićena vrsta prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (“Sl. Glasnik RS”, br. 47/2011) i zabranjeno je ugrožavanje ove vrste i njenih staništa, saznajte koja su to međunarodna dokumenta koja štite ovu vrstu.

Ova brošura izrađena je u toku realizacije projekta “Uticaj lokalnog folklora i kulturnog nasleđa na odnos čoveka prema šumskoj kornjači (Testudo hermanni) u Srbiji” finansiranog od strane Rufford Small Grants Foundation.

Brošuru možete preuzeti ovde.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *