Predavanje u Naučnom klubu u Nišu

U okviru saradnje Centra za promociju nauke i Regionalnog centra, u prostorijama Naučnog kluba je realizovan projekat pod nazivom ”Aktuelni problemi i savremena metodologija naučnih istraživanja u biologiji”, autora prof. Dr. Tatjane Mihajilov-Krstev. Projekat je obuhvatio predavanja na različite teme, a jedno od predavanja bilo je i “Uticaj narodnih verovanja na izlovljavanje šumske kornjače”. Učenici niških gimnazija imali su priliku da čuju predavanje o biologiji i ekologiji šumske kornjače, faktorima ugrožavanja sa akcentom na izlovljavanje kornjača radi upotrebe u narodnoj medicini i ishrani i zakonskoj regulativi koja se tiče zaštite prirode. Učenicima je predstavljen projekat “Uticaj lokalnog folklora i kulturnog nasleđa na odnos čoveka prema šumskoj kornjači (Testudo hermanni) u Srbiji”, finansiran od strane Rufford Small Grants Fondation.

U finalnoj fazi projekta ”Aktuelni problemi i savremena metodologija naučnih istraživanja u biologiji”, učenici su predstavili znanja koja su usvojili.


Galerija

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *