Terenska istraživanja – MAJ 2016

Prva faza terenskih aktivnosti je završena. Ovom fazom obuhvaćen je pik aktivnosti šumskih kornjača u maju mesecu i prikupljeni su podaci o populacijama sa unapred definisanih lokaliteta.


Donji Milanovac


Kladovo


Pašina Česma, Leskovac


Kunovica, Niš